pracownie diagnostyczne i zabiegowe

 

pracownia badań czynnościowych

    Zarzucanie żołądkowo-przełykowe (Gastro-esophageal reflux disease, w skrócie GERD) jest chorobą u której podstawy leży nieprawidłowe cofanie się treści żołądkowej do przełyku, zaburzenia w oczyszczaniu przełykowym oraz upośledzenie funkcji bariery chroniącej błonę śluzową przed uszkadzajacym wpływem zawartości soku żołądkowego.

Za główne czynniki patogenetyczne uważa się występowanie relaksacji dolnego zwieracza przełyku, co prowadzi do zarzucania i przedłużonej ekspozycji na kwaśną treść żołądkową lub zasadową treść dwunastniczą błony śłuzowej przełyku. GERD może być związany z obecnością przepukliny wślizgowej rozworu przełykowego

 

GERD mogą towarzyszyć różnorodne objawy kliniczne – najczęściej zgaga, ból w klatce piersiowej, czasem wrażenie cofania się pokarmu. Ból w klatce piersiowej wymaga szczegółowej diagnostyki bowiem objawy mogą być manifestacją chorób kardiologicznych.

Mogą wystąpować również objawy ze strony górnych dróg oddechowych w postaci chrypki, zapalenia krtani, gardła, astmy oskrzelowej nazywane manifestacjami pozaprzełykowymi GERD.

Powikłaniami GERD mogą być: zapalenie błony śluzowej przełyku, zwężenie przełyku, przełyk Barrett’a oraz gruczolakorak.

 

 

     W chwili obecnej Pracownia Badań Czynnościowych urządzenia umożliwiającymi kompleksową diagnostykę czynnościową górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

 


W Pracowni Badań Czynnościowych mamy możliwość wykonania:


· 24-godzinnego dwukanałowego pomiaru pH

· 24-godzinnego jednokanałowego pomiaru pH wraz z wielokanałową

  impedancyjną (MII) oceną kierunku ruchu treści w przełyku

· 24-godzinnego monitorowania czynności motorycznej przełyku sondą

  z sensorami solid state wraz z dwukanałowym pomiarem pH

· 24-godzinnego spektrofotometrycznego pomiaru obecności żółci w przełyku

  / żołądku (BILITEC 2000) wraz z pomiarem pH

· radialnej manometrii dolnego zwieracza przełyku oraz zwieracza odbytu przy

  użyciu 8 kanałowej sondy przepływowej

· manometrii stacjonarnej w celu oceny funkcji zwieraczy odbytu

· manometrii stacjonarnej z wielokanałowym pomiarem impedancji (EFT) umożliwiającą ocenę funkcji dolnego zwieracza przełyku oraz motorykę trzonu przełyku

 

 


Zespół Pracowni:


Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner

Dr n. med. Krystyna Abramowicz

Dr n .med. Marek Majewski

Dr n. med. Przemysław Mądro

Dr n. med. Michał Solecki

Dr n. med. Wioletta Masiakpracownia ultrasonograficzna   Klinika dysponuje własną pracownią USG, gdzie już od ponad 20 lat wykonywane są badania pacjentów hospitalizowanych na oddziale, leczonych w ramach przychodni chirurgicznej oraz konsultowanych z podejrzeniem schorzeń z zakresu chirurgii ogólnej i gastroenterologicznej.


    Głównym celem diagnostycznym są schorzenia jamy brzusznej. Szczególny nacisk kładziemy na choroby wątroby, pęcherzyka, dróg żółciowych oraz trzustki. W badaniach tych pomocnym elementem jest biopsja pod kontrolą USG podejmowana przy podejrzeniu ogniskowych zmian narządowych i guzów jamy brzusznej.


    Oprócz badań diagnostycznych w pracowni wykonywane są zabiegi drenażowe oraz punkcyjne pod kontrolą USG. Zabiegi dotyczą głównie jamy brzusznej, ale również opłucnej, przy podejrzeniu obecności płynu.


    Wykonujemy także przezskórną oraz śródoperacyjną termoablację guzowatych zmian w wątrobie, głównie w chorobie przerzutowej.


Zespół pracowni USG:   


Dr hab. n. med. Grzegorz Ćwik (kierownik pracowni)

Dr n. med. Aleksander Ciechański

Dr n. med. Przemysław Mądro


Kontakt e-mailowy: grzegorzcwik@poczta.fm